sinnerdimanich
, . ...
1. Surfer 8.01 3G v1.0 3.56V, , 4.9V., , . 3.56V. , ?
2. ( ) , 4.2V.
. .
.